pro

זרזים לטיפול בהידרוב

  • זרזים לטיפול בהידרוב

    עבור תזקיקים שונים, הזרזים הסידוריים שלנו למים זורמים יכולים לספק את היישומים שלך בזיקוק עיבוד HDS כזה עבור נפטה, HDS ו- HDN עבור נפטה, HDS ו- HDN עבור VGO וסולר, HDS ו- HDN לבנזין FCC, HDS עבור VGO ו- ULSD