pro

אלומינה מופעלת

  • אלומינה מופעלת

    אנו מציעים סוגים מלאים של אלומינה טורית כדי לספק את היישום שלך בעיבוד גז וייבוש רגיל, עיבוד PSA. זרזי אלומינה כנספלים לטיהור ייצור פולימרים (PE), הסרת CS2, COS ו- H2S, הסרת HCl מגזים, הסרת HCl מנוזלי פחמימנים, ייבוש, טיהור (רב-תאי)